iweb AB

Varumärket i.web® registrerades av Bo Gustafsson 2002 för Sverige och senare 2007 inom EU och Norge.

Avtal om att samexistera med andra som använder samma varumärkesbeteckning finns och är ingått för EU, Norge, Island och Schweiz.

Varumärket har under flera år använts för att leverera lösningar inom CMS till kunder i Norden. Verksamheten avyttrades helt 2010 och finns nu hos en ny ägare.

För att kunna utnyttja varumärkets fulla internationella potential söker jag nya projekt som skulle kunna hitta sin marknad i Europa.

Kontakta bo@iweb.se